Grups actius

Actualment tenim reunions en línia, i una presencial a Hospitalet de Llobregat. Trobareu tota la informació de quan i com assistir-hi als  enllaços:

 

Grup presencial Hospitalet de Llobregat

 

Grup virtual 

 

 

Les reunions de la Lliga de la Llet

Les reunions de La Lliga de la Llet ofereixen suport mare a mare i tracten diversos aspectes de la lactància materna i la criança. Les reunions poden resultar també molt útils per a les dones embarassades, ja que tenen la possibilitat d’aprendre els fonaments de la lactància materna i sentir-se així més segures pel que fa a l’alletament un cop el seu nadó hagi nascut.

6

Com són les reunions de la Lliga de la Llet?

A les reunions mensuals, les monitores de La Lliga de la Llet i altres mares comparteixen les seves experiències, donen suggeriments i ofereixen el seu suport a les assistents. Les reunions són un lloc ideal per aprendre més sobre lactància materna i sobre la criança, a més de ser un indret excel·lent per fer noves amigues que comparteixen les teves mateixes inquietuds. Les reunions es desenvolupen en un ambient de comprensió i de respecte. Les persones que assisteixen a les reunions solen ser mares i pares nous o experimentats, acompanyats pels seus fills i/o filles. Les reunions tracten diferents temes que es van rotant al llarg del temps; en qualsevol cas sempre estan obertes a les preguntes i dubtes que plantegen els assistents.

Per què es fan reunions?

En temps passats, les dones disposaven d’una excel·lent xarxa de suport per alletar els seus nadons, atès que les seves mares, àvies, germanes, amigues o veïnes havien alletat els seus fills i/o filles. Ara, moltes de nosaltres vivim lluny de les nostres famílies o pot ser que les nostres mares i les dones que ens envolten no hagin alletat. L’alletament és quelcom natural, però és també un art après. Assistir a una reunió de La Lliga de la Llet i veure com altres mares alleten els seus infants ajuda les altres mares o dones embarassades a aprendre com fer-ho.

Qui assisteix a les reunions?

Totes les persones interessades en la lactància són benvingudes a les reunions de La Lliga de la Llet. Recomanem l’assistència a les dones embarassades perquè d’aquesta manera disposaran de més temps per aprendre l’art femení d’alletar. També assisteixen pares, àvies, amigues o germanes de les mares, nadons i nens i nenes.

Com es desenvolupen les reunions?

Les reunions són conduïdes per una monitora acreditada de La Lliga de la Llet. Les monitores són mares que han alletat els seus fills i/o filles, i que han rebut una formació acurada per part de La Lliga de la Llet. Durant les reunions, la monitora comparteix els seus coneixements de lactància i anima a la participació dels assistents. La informació que presenta la monitora està validada per experts en medicina, psicologia, nutrició i desenvolupament del nadó. Les mares i els seus fills i/o filles gaudeixen d’un ambient obert, càlid i respectuós, que els dóna suport en la seva experiència d’alletament.