Documentació

4

Informació general

Problemes als pits

Alimentació complementària

Lactància i treball

Les nits amb nadons alletats

Lactància prolongada

La família

Situacions especials