Qui som

La Lliga de la Llet és una organització internacional (La Leche League International, LLLI) assistencial apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre. La van fundar set dones el 1956 i actualment és present en més de 60 països. D’entre totes les organitzacions d’aquesta mena, és la més reconeguda, estesa i acreditada en el món. L’OMS i l’UNICEF la reconeixen com a organització no governamental (ONG). Treballa amb un comitè mèdic de consulta. Organitza nombrosos congressos.

La Lliga de la Llet està representada per les seves monitores, mares que han alletat almenys un fill i han estat acuradament preparades per ajudar altres mares a alletar els seus fills. Ofereixen un servei complementari al del metge i al del personal sanitari, basat en l’ajuda que una mare pot oferir a una altra mare.

Les monitores es presten voluntàriament per oferir ajut a les mares que ho requereixen per mitjà de reunions periòdiques, consultes telefòniques i publicacions. D’aquesta manera ofereixen a moltes mares la possibilitat de resoldre els seus problemes d’alletament.

A les reunions hi participen mares que alleten, dones embarassades, pares, i els nadons hi són benvinguts. Tots hi comparteixen les experiències, la joia i els temors en un ambient càlid. Les monitores porten informació per tractar àmpliament temes com: els avantatges de l’alletament per a la mare i el nadó, com superar les dificultats, introducció de sòlids, deslletament…

Les monitores de La Lliga de la Llet són mares voluntàries amb experiència i formació en alletament matern, que atenen les altres mares en la mesura que ho permet el seu horari familiar i laboral.

Junta Directiva (actualitzada a 2017):

  • Cristina Lombardero, Presidenta
  • Judit Yebra, Secretària
  • Núria Font, Tresorera
  • Eva Donat, Vocal
  • Gemma Bastardas, Vocal
  • Pilar Pons, Vocal