Lactància i treball

Maternidad y Derechos [PDF-castellà]

Lactancia y trabajo [PDF-castellà]

Tu pots donar el pit i treballlar [PDF]

Extracció i emmagatzemament de la llet [PDF]

Avantatges d’alletar i feina [PDF]

Las hijas de Hirkani [PDF] (llibre de LLLI en castellà)

Model de sol·licitud de permís d’alletament

Model de sol·licitud d’acumulació d’hores de lactància [PDF]

Model de sol·licitud d’acumulació d’hores de lactància [.DOC]

Modelo de solicitud de acumulación de horas de lactancia [PDF-castellà]

Modelo de solicitud de acumulación de horas de lactancia [.DOC-castellà]

 

Model de sol·licitud de reducció de jornada

Model de sol·licitud de reducció de jornada [.PDF-català]

Model de sol·licitud de reducció de jornada [.DOC-català]

Modelo de solicitud de reducción de jornada [.PDF-castellano]

Modelo de solicitud de reducción de jornada [.DOC-castellano]

Model de sol·licitud d’excedència

Model de sol·licitud d’excedència [PDF]

Model de sol·licitud d’excedència [.DOC]

Modelo de solicitud de excedencia [PDF-castellà]

Modelo de solicitud de excedencia [.DOC-castellà]