Col·labora

Homepage La Lliga de la Llet és una organització sense ànim de lucre formada per voluntàries. Es financia a través de les quotes de les col·laboradores i de les donacions. Aquests ingressos es destinen íntegrament a sufragar l’edició de fulletons informatius, despeses de correu, papereria, biblioteca, Internet i per a formació continuada de les monitores.

EL TEU AJUT ÉS MOLT IMPORTANT!

http://morganjupe.co.uk/2013/03/wine-tasting-in-burgundy/ FENT-TE COL·LABORADORA DE LA LLIGA DE LA LLET, ens ajudes a poder continuar i ampliar les nostres tasques. D’altra banda, podràs assistir a reunions extraordinàries que s’organitzin així com gaudir d’un 10% de descompte en els productes que la Lliga de la Llet té en venda.

Blog MOLTES GRÀCIES!

2

Subscripció de col·laboració

Si desitges fer-te col·laboradora, omple aquest Formulari de Subscripció, signa’l i envia’l per correu ordinari a l’adreça indicada.

O bé omple aquest formulari:

Nom i Cognoms

Adreça

Codi postal

NIF - DNI

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Banc / Caixa

Nº de Compte

Data

Signa

Vull Col·laborar amb La Lliga de la Llet de Catalunya, per la qual cosa autorizo aquesta associació a fer el càrrec de 36 € anuals al meu compte.

Vols deixar-nos un missatge?

Donatius

Si desitges fer un donatiu, pots fer-ho al nostre compte de Triodos Bank:

Titular: LA LLIGA DE LA LLET DE CATALUNYA

Número de compte: ES86 1491 0001 23 2065572428