El nou permís de paternitat de cinc setmanes, a partir del 5 de juliol de 2018!

A partir del 5 de juliol de 2018, el permís de paternitat, que fins ara era de quatre setmanes, es veurà ampliat en una setmana més. Per tant, els nous pares poden sumar aquestes cinc setmanes al permís de naixement, de dos o quatre dies segons sigui necessari el desplaçament i segons determinin els Convenis.
Els pares de bessons poden ampliar college essay writing service aquest permís en dos dies més, i en quatre dies més els pares de trigèmins.
Recordem que, segons la recent doctrina del Tribunal Suprem, el permís s´ha d´iniciar sempre en dia laborable, no és obligatori gaudir-ho de manera inmediata després del part ni de manera simultània al permís de maternitat, s´ha de realitzar de manera continuada excepte la darrera setmana, no es perd per estar de vacances i és compatible amb la reducció de jornada, amb el permís de lactància. i amb el fet de que la mare cedeixi al pare una part de la seva baixa maternal.
I no hem d´oblidar també que el pare té la mateixa protecció contra l´acomiadament en aquest període, el qual es considera nul, que la mare durant el permís de maternitat.
També, a partir d´ara la Llei de Pressupostos amplía la deducció per maternitat a l´I.R.P.F. fins als tres anys, la qual es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d´infants o centres d’educació infantil autoritzats. Ara bé, no es podrá sol.licitar l´abonament anticipat d´aquesta deducció, tal i com sí es pot demanar dels primers 1.200 euros de deducció.